Fórum zdravého města 20.6.2017

Autor: Luděk Jelínek <jelinekludek(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 06. 2017

Pozvánka na akci pořádanou MÚ Znojmo v úterý 20.6. od 17:00 hod., kde se můžete vyjádřit k tématům, která vás nejvíc trápí nebo vám ve Znojmě chybí.......Plakát

Fórum je součástí aktivit Zdravého města Znojma a je každoročně se opakujícím veřejným projednáním, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Diskuse na Fóru Zdravého města Znojma bude probíhat u osmi tematických stolů. Témata na Fóru Zdravého města Znojma 2017 jsou:

·      občan a úřad, veřejná prostranství a budovy

·      doprava a infrastruktura

·      životní prostředí a odpadové hospodářství

·      místní ekonomika a podnikání

·      kultura a místní tradice, cestovní ruch

·      sociální oblast a zdravotnictví

·      vzdělávání, výchova a sport.

 

·      děti a mládež tzv. stůl mladých, kde žáci a studenti budou moci formulovat problémy napříč všemi výše uvedenými oblastmi.